Margot Rashba
Margot Rashba
Year: Fy.
Hometown: Port Jefferson, NY
High School: Stony Brook School